Biuro rachunkowe Gniezno – Jak założyć biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe Gniezno – Jak założyć biuro rachunkowe?

27 lipca 2021 Wyłącz przez admin

Coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnego biura rachunkowego. Nie jest to tak proste i bezproblemowe, jak może się wydawać. Jeśli planujemy otworzenie biura, musimy posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, a także znaleźć pracowników, którzy spełnią określone wymagania. O czym jeszcze warto wiedzieć przed założeniem swojego biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe – jakie usługi świadczy?

Większość biur rachunkowych zajmuje się:

  • okresowym określaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • prowadzeniem na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, które zawierają zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
  • prowadzeniem sprawozdań finansowych,
  • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego.

Prowadzenie określonych usług w biurze rachunkowym Gniezno jest jednak zależne od tego, jakie mamy kwalifikacje i umiejętności. Nie zawsze możemy wprowadzić pełen pakiet usług księgowych. Zawsze lepiej jest wprowadzić mniej usług i później dodawać kolejne, niż robić coś, o czym nie mamy pojęcia.

Biuro rachunkowe Gniezno

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Założenie biura rachunkowego Inowrocław wymaga spełnienia kilku warunków. W przeciwnym razie, nie będziemy w stanie założyć własnej firmy. Przede wszystkim musimy:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karanym za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
  • być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Jeśli początkowo chcemy założyć jednoosobową działalność gospodarczą, to musimy złożyć formularz CEIDG-1 oraz zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Więcej informacji o zakładaniu działalności gospodarczej możemy znaleźć w Ustawie Prawo przedsiębiorców lub w Kodeksie Cywilnym.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation