Kto może przeprowadzać szkolenia BHP Gniezno?

Kto może przeprowadzać szkolenia BHP Gniezno?

5 grudnia 2017 Wyłącz przez admin

Szkolenia Bhp są obowiązkowe dla każdego pracownika. Szkolenia takie powtarzają się w zależności od wykonywanego stanowiska. Obowiązkiem instruktora BHP jest przeprowadzenie tak szkoleń, aby pracownik wiedział, jak uniknąć wypadku podczas pracy i jak pomóc w razie takiego zdarzenia. Szkolenia BHP przeprowadzają osoby, które mają do tego uprawnienia.

Szkolenia BHP Mogilno przeprowadzane są dla każdego, nowego pracownika, który zatrudniany jest w danym przedsiębiorstwie. Szkolenia BHP powinny być organizowane i przeprowadzane przez pracodawców lub osoby uprawnione do przeprowadzania takiej działalności. Szkolenia BHP, które odbywają się co jakiś czas, okresowe odbywa się w celu przypomnienia zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawienia ewentualnych zmian i nowych zapisów.

Oto zestawienie zawodów i okresów, co jaki czas powinny być przeprowadzane szkolenia uzupełniające (okresowe):

  • raz na rok – stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace niebezpieczne dla zdrowia i życia,
  • raz na 3 lata – pozostali pracownicy robotniczy,
  • raz na 5 lat – pracownicy inżynieryjno -techniczni, organizatorzy produkcji, technolodzy, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, projektanci, pracownicy służby bhp, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne dla zdrowia,
  • raz na 6 lat – pracownicy administracyjno – biurowi i inni.

Wstępne szkolenia BHP wykonywane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi informacji na temat, w jaki sposób należy wykonywać pracę i poruszać się w miejscu pracy, aby zachować należyte bezpieczeństwo. Na szkoleniach BHP pracownik zapoznaje się również z zagrożeniami, jakie wynikają na danym stanowisku pracy. Wstępne szkolenie BHP obejmuje instruktaż ogólny BHP oraz instruktaż stanowiskowy.

Kto może wykonywać szkolenia BHP Gniezno?

Szkolenia mogą przeprowadzać tylko te osoby, które mają odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych czynności. Instruktarz ogólny, czyli wstępne szkolenia BHP może udzielić osoba:

  • pracownik służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,
  • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, pracownik
  • wyznaczony przez pracodawcę, który posiada odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia takiego szkolenia.

Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation