Jakie zadania należą do Ekodoradcy?

Jakie zadania należą do Ekodoradcy?

16 maja 2019 Wyłącz przez admin

W dzisiejszych czasach powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone. Chcąc poprawić jakość naszego powietrza często zatrudniani są eko-doradcy. Czym się zajmują i jakie zadania wykonują?

Jakie zadania wykonuje ekodoradca?

Głównym zajęciem ekodoradcy jest ochrona środowiska. Pomagają w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwolenia zintegrowanego, decyzji w zakresie gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów do powietrza, a także zmian posiadanych decyzji administracyjnych.

Decyzja środowiskowa Poznań – kiedy jest potrzebna?

Decyzja ta wydawana jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to decyzja administracyjna, której zadanie polega na takim ukształtowaniu planu planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu pogorszyło stan środowiska. Przed wydaniem decyzji przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której inwestor zobligowany jest do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzane są również konsultacje społeczne. Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Najczęściej wydawane są one na terenie Poznania. Czas realizacji jest stosunkowo krótszy niż w innych miastach.

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Jest to dokument, który należy złożyć w urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Karta informacyjna powinna zostać sporządzona bardzo czytelnie. Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się na karcie to: lokalizacja i skala przedsięwzięcia, powierzchnia, wykorzystywana technologia, plany inwestycyjne, rozwiązania mające na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pozwolenie na emisje Poznań – gdzie zaczerpnąć informacji?

Takie pozwolenie najlepiej złożyć w Poznaniu. W firmie pracuje wielu fachowców, którzy zajmą się zgłoszeniem profesjonalnie. Aby pozwolenie na emisje zostało przyjęte musimy zawrzeć w nim kilka ważnych informacji. Wielkość emisji oraz warunki wprowadzania do powietrza powtarzalnych substancji i istniejących instalacji objętych pozwoleniem sektorowym. Uwzględnienie tych informacji jest bardzo ważne, ponieważ bez nich kwitek jest nieważny.

sadzonka rosliny na dłoni

Na naszej planecie z dnia na dzień powietrze jest coraz gorszej jakości. Ile razy tygodniowo słyszymy o smogu w większych miastach. Walczmy z tym i dbajmy o naszą planetę, aby móc żyć pełnią życia.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation