Zatrudnianie pracowników zza granicy

Zatrudnianie pracowników zza granicy

23 kwietnia 2019 Wyłącz przez admin

Można zauważyć, że na rynku powstaje coraz więcej miejsc pracy. Jeszcze kilka lat temu ciężko było nam znaleźć pracę. Dziś ofert pracy jest wiele. Można je znaleźć na stanowiskach nie tylko niższego szczebla, ale również na stanowiskach wyższego szczebla. Pracy w Polsce podejmuj się również obcokrajowcy. Są to szczególnie pracownicy z Ukrainy.

Jak wygląda proces pozyskiwania pracownika z Ukrainy?

Proces pozyskiwania pracownika zza granicy wiąże się przede wszystkim z wieloma formalnościami. Pracodawca musi starać się o uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dzięki takiemu oświadczeniu pracownik uzyskuje możliwość legalnego podjęcia pracy w Polsce.

Na samym początku, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika zza granicy powinien udać się on do Urzędu Pracy, gdzie składany jest wniosek o wolne miejsce pracy dla pracownika zza granicy. Następnie takie zatrudnienie odbywa się za pośrednictwem tego urzędu.

Gdzie znaleźć informacje jak zatrudnić pracownika zza granicy?

Informacje, gdzie możemy znaleźć pracownika zza granicy możemy poszukać nie tylko w Internecie. Również i na rynku działa coraz więcej firm, które zajmują się procesem zatrudniania pracowników z Ukrainy od samego początku do końca. Informacje takie udzielane są również w Urzędach.

miniatura samolotu na mapie świata i na paszporcie

Jakie inne świadczenia oferują firmy zajmują się zatrudnianiem obcokrajowców?

Firmy, które zajmują się pozyskiwaniem pracowników zza granicy często świadczą jeszcze wiele innych usług. Przedsiębiorstwa te świadczą również pomoc dla cudzoziemców w rozliczeniach podatków. Dla cudzoziemców świadczonych jest wiele usług, które mają pomóc cudzoziemcom w obcym kraju. Również i takie firmy zajmują się pomocą dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników zza granicy. Takie firmy często świadczą usługi, które mają na celu uzyskanie:

  • legalizacji pracy cudzoziemców,
  • oświadczenia o powierzeniu pracy,
  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
  • zezwolenia na pracę sezonową.

Usługi wykonywane są na najwyższym poziomie. W firmach takich pracują osoby, które potrafią porozumiewać się w języku obcokrajowców. Często również w takich firmach znaleźć można wiele ofert pracy, nie tylko, które dostępne są nie tylko w naszym kraju, ale również i za granicą.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation