Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

6 grudnia 2017 Wyłącz przez admin

Obecnie na rynku brakuje pracowników. Braki można zauważyć na wyższych stanowiskach pracy, takich jak lekarz, pielęgniarka, księgowy. Również brakuje pracowników do podejmowania prac, które nie wymagają doświadczenia. Przykładem zawodu, w którym zatrudniani są cudzoziemcy to pomoc kuchenna, kelner, pracownik gospodarczy, pracownik rolny, pracownik sprzątający czy sprzedawca. Najwięcej obcokrajowców pracujących w Polsce przybywa z Ukrainy. Na drugim miejscu są Białorusini. Oczywiście, aby podjąć pracę w Polsce każdy cudzoziemiec powinien okazać się wymaganymi dokumentami, a praca jaką podejmują musi być wykonywana legalnie.

Coraz więcej cudzoziemców na polskich stanowiskach pracy

Wzrost gospodarczy powoduje, że na fizyczne stanowiska pracy zaczyna brakować pracowników. Dlatego coraz więcej zatrudnianych jest obcokrajowców. Większość z nas na pewno widziała Ukraińców obsługujących kasy fiskalne w sklepie, czy mężczyzn pracujących na budowie. Dla Ukraińców nasza stawka jest znacznie wyższa niż w ich kraju. Dlatego możemy spotkać się z tym, że na gospodarstwie rolnym robią osoby, które na Ukrainie wykonywały zawód lekarza, historyka czy ekonomisty. Wielu Polaków zastanawia się co należy zrobić, aby zatrudnić cudzoziemców.

Oto kilka wskazówek:

1. Karta pobytu – jest podstawowym dokumentem każdego Ukraińca, który chce legalnie podjąć pracę w Polsce. O tytuł pobytowy powinien ubiegać się każdy cudzoziemiec.
2. Aby pracodawca mógł zatrudnić cudzoziemca musi uzyskać zezwolenie na pracę tymczasową cudzoziemca lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego. Taki wypełniony dokument należy przekazać obcokrajowcowi. Następnym krokiem pracodawcy jest podpisanie umowy z cudzoziemcem, która powinna być w języku polskim oraz w języku, którym posługuje się cudzoziemiec. Następnie kartę pobytową należy skopiować i dołączyć do dokumentów. Podług warunków spisanych na oświadczeniu lub zezwoleniu należy powierzyć pracę cudzoziemcowi. Jeśli Ukrainiec ma uzasadnione skierowanie do ubezpieczenia społecznego należy zgłosić takiego pracownika. Ostatnim krokiem jest powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Każdy cudzoziemiec ma takie same prawa i obowiązki jak my. Dlatego prawo powinno być przestrzegane przez obie strony. Każde złamanie prawa grozi karą.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation