Jakie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są wymagane?

Jakie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są wymagane?

11 grudnia 2017 Wyłącz przez admin

Każdy, kto porusza się po drodze musi przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa. Czy jest to kierowca samochodu ciężarowego, osobowego czy rowerzysta – każdy z tych kierowców musi dostosowywać się do określonych zasad, panujących na drodze. Nie przestrzeganie tych zasad, albo ich łamanie może doprowadzić do tragicznych skutków. Nie raz słyszymy o śmiertelnych wypadkach na drogach, dlatego, aby temu zapobiec każdy musi poruszać się po drodze zgodnie z przepisami.

Poruszając się po drodze każdy musi przestrzegać określonych zasad i poruszać się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ważne jest też, aby na drogach były spełnione warunki do odpowiedniej jazdy. Coraz częściej występują różne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które montowane są na drogach lub przy ich krawędzi. Jest to bardzo ważne dla kierowców, szczególnie tych zawodowych, którzy praktycznie cały swój czas spędzają za kierownica pojazdu.

Prawo dla kierowców

Dobry kierowca musi sprawnie prowadzić samochód oraz znać kodeks drogowy. Dzięki znajomości przepisów ruchu drogowego kierujący zapewnia nie tylko sobie bezpieczeństwo na drodze, ale również i innym uczestnikom ruchu. Prawo o ruchu drogowym jest zbiorem przepisów, do których powinien przystosować się każdy kierowca. Oto ogólne przepisy ruchu drogowego:

  • zasada ruchu pierwszostronnego – w Polsce poruszamy się prawym pasem jezdni,
  • zasada pierwszeństwa dla nadjeżdżającego z prawej strony – kiedy znaki nie mówią inaczej musimy pamiętać, że pierwszeństwo zawsze ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Jeśli pojazdy stoją naprzeciwko siebie pierwszy powinien ruszyć ten, który skręca w prawo lub jedzie prosto,
  • zasada hierarchii znaków i sygnałów – w pierwszej kolejności stosujemy się do policjanta kierującego ruchem, następnie do sygnalizacji świetlnej, a na końcu do znaków,
  • zasada szczególnej ostrożności – każdy kierowca musi mieć oczy szeroko otwarte, czasami droga bywa bezwzględnie niebezpieczna, dlatego każdy powinien stosować się do tej zasady,
  • zasada ograniczonego zaufania – kierowca powinien być czujny i zakładać, że nie każdy zna i respektuje prawo drogowe.

Ważne jest, aby drogi były odpowiednio przystosowane do jazdy. W miejscach, gdzie znajduje się wiele pieszych warte jest odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie przejść dla pieszych. Szczególną ostrożną należy zachować w porze wieczorowej, kiedy dobry widok jest bardzo ograniczony. Ważne jest również, aby w ramach możliwości przy ulicach szybkiego ruchu stosować drogowe bariery ochronne, które zabezpieczą przed wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt, jak również pozwoli to zmniejszyć skutki wpadnięcia w poślizg.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation