Czym tak naprawdę zajmuje się komornik?

Czym tak naprawdę zajmuje się komornik?

10 lutego 2021 Wyłącz przez admin

Zapoznaj się z naszym artykułem, a dowiesz się wszystkich najważniejszych rzeczy, na temat pracy komornika. Co może, a czego nie może zająć komornik? Limity zajęć komornika. Zasady wykonywania zawodu.

Komornik – co może zajmować, a czego nie?

Każdy komornik Gdynia ma takie same zasady działania. Zajmowanie naszych przedmiotów nie jest niczym przyjemnym, jednak mimo wszystko warto wiedzieć, co komornik może zająć. Jest to:

 • konto w banku,
 • wynagrodzenie w pracy,
 • wierzytelność,
 • środki trwałe,
 • prawo autorskie lub prawo majątkowe,
 • nieruchomości,
 • samochody, cenne sprzęty i przedmioty.

Co ciekawe jeśli jesteśmy dłużnikiem i nie mamy danego przedmiotu przypisanego do naszej własności, ale z niego korzystamy, to komornik również może zająć ten przedmiot.  Na szczęście są pewne rzeczy, których nikt nie może zająć. Są to:

 • wpływy na rachunek bankowy( 500+, świadczenia i dodatki rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki)
 • urządzenia i przedmioty domowe( ubrania, pościel, niezbędne przedmioty i urządzenia)
 • żywność i opał,
 • narzędzia służące do wykonywania pracy,
 • przedmioty służące do nauki,
 • sprzęty medyczne,

Komornik – jakie ma limity zajęć?

Są pewne ograniczenia, do których komornik musi się dostosować. Limity zajęć są ustanowione po to, aby żaden komornik nie mógł ich zwiększyć. Na samym początku warto wspomnieć o limicie dotyczącym wynagrodzenia. Dłużnik musi mieć do swojej dyspozycji najniższą krajową, więc jeśli nasze wynagrodzenie to najniższa krajowa, to komornik nie może nam zająć wypłaty. Wyjątkiem są egzekucje alimentacyjne, gdzie komornik może zająć 50% albo 60% wynagrodzenia.

Kolejne limity są ustawione na rachunkach bankowych. Na koncie dłużnika musi zostać 75% wynagrodzenia( najniższa krajowa). To samo tyczy się emerytur i rent, komornik nie może zająć kwoty, która będzie wynosiła 75% najniższej emerytury czy pensji.

skuteczny komornik Gdynia

Komornik – zasady wykonywania zawodu

Skuteczny komornik Gdynia musi postępować zgodnie z prawem. Jeśli jakimkolwiek zachowaniem lub czynnością naruszy prawo, zostanie odwołany. Przy każdej wykonywanej czynności zawodowej musi mieć swój identyfikator.


Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation